Eksempler

Kort om mig

Herunder kan du se eksempler på tidligere løste kommunikationsopgaver. Nogle punkter linker ikke til konkrete opgaver, det skyldes oftest diskretion og hensyntagen til opdragsgiver.

Skulle du have lyst til at kontakte mig omkring en konsulentopgave, så er du meget velkommen til at tage kontakt til mig via min virksomhed Moreless Agency.

Det kan jeg hjælpe med

KOMMUNIKATION

PRESSE

MARKEDSFØRING (særligt digitalt)

Digital interessevaretagelse i samspil med klassisk public affairs-indsats

Med kampagnen #FRITFIBER ønskede it- og televirksomheden GlobalConnect A/S at sætte overvågning på internettet til debat. Forud var gået politiske drøftelser om at indføre stadig mere logning af internetbrugernes digitale færden. Kampagnen er et eksempel på digital interessevaretagelse.

Nedenfor ses udvalgte elementer, bl.a. printannonce i Altingets trykte magasin (i forbindelse med Folkemødet), kampagnevideo fra kampagnesite og SoMe-kanaler. Derudover blev kampagnen også distribueret med online annoncering i form af bannere, Google Ads og Facebook-marketing og byggede på forudgående analyse af de forskellige stakeholders.

Kommunikation på tværs af medier

Vigtige budskaber skal ud på så mange kanaler og i så mange formater som muligt. Fra tidigere har jeg været vant til at arbejde med sociale medier, og de stiller nye krav til formater for at vække mediebrugernes interesse og skille sig ud blandt. Et af formaterne har været infografikker, der er en oplagt måde at kommunikere budskaber, der eller kan være både komplekse og lange i artikelform og dermed nå nye målgrupper. Inden for it-sikkerhed har jeg lavet flere af disse.

 

Fra klassisk årsberetning til et aktivt kommunikationselement i den politiske interessevaretagelse

Brancheorganisationen Danske Maritime udgiver hvert år en årsberetning. Den har historisk haft fokus på organisationens eksisterende medlemmer med den indholdsmæssige tyngde lagt særligt på beskrivelsen af det forgangne år.

Ved udgivelsen i 2019 blev fokus ændret, så indholdet i større grad blev relevant for en bredere målgruppe som politikere og nye medlemmer. Ligeledes blev den redaktionelle linje lagt, så indholdet pegede fremad i stedet for den deskriptive linje man tidligere havde valgt.

Det blev gjort ved at formulere og bygge udgivelsen op over udvalgte politiske mærkesager frem for tidligere udgivelsers fokus på at gengive de historiske nedslagspunkter fra de år, som var gået.

Thought leadership-strategi eksekveret med printmagasin som centralt element for 360-graders kommunikationsindsats

Udvikling af virksomhedsmagasin som kanal for it- og televirksomheden GlobalConnect A/S. Magasinet Insight var med til at positionere virksomheden i markedet og over for relevante interessenter gennem relevante interviews og artikler om it-sikkerhed, it-outsourcing og meget andet.

For at koble det på forretningen blev magasinet digitalt med egen blog for at sikre SEO-trafik og lead-generering. Lead-generering og efterfølgende lead-aktivering blev håndteret i Hubspot og med forskellige opsamlingsmetoder, fx et specialudviklet onlineværktøj, vi døbte “Cloud Indicator’en”.

Interview med Michael Ziegler

Det gælder om at skabe digital nærhed i kommunen, mener borgmester

– Interview med Michael Ziegler for GlobalConnect A/S

Selvom GlobalConnect er en globalt orienteret B2B-virksomhed, så synes vi altid, at det er interessant at dykke ned i, hvordan digitaliseringen ændre det helt nære.

Derfor har vi her interviewet Michael Ziegler, der er borgmester i vores hjemkommune Høje-Taastrup, om hans digitale visioner for den moderne vækstkommune.

Læs hele artiklen

Interview med Morten Bødskov

Vi kan ikke tie cybertruslen ihjel, siger tidligere justitsminister
– Interview med Morten Bødskov for GlobalConnect A/S

Vi har talt om cybertruslen mod Danmark og danske virksomheder med Morten Bødskov, tidligere justitsminister og i dag formand for tænketanken Ret & Sikkerhed.

Han er ikke i tvivl: Det værste, vi kan gøre, er at forsøge at tie truslen ihjel.

Læs hele artiklen

Fra pressemeddelse til pressehåndtering

Jeg vil kunne bidrage med bred erfaring fra arbejdet med pressevaretagelse. Skal I have skrevet en pressemeddelelse eller et debatindlæg, så tøv ikke med at tage fat i mig. Jeg vil også kunne hjælpe jer med de strategiske øvelser, der kan gøre jeres presseindsats endnu bedre for forretningen.

Videoproduktioner fra mobil over VR/360 til det store produktions-set-up

Der er ingen tvivl om, at video virker. Mere og mere kommunikation med eksterne interessenter starter på nettet, og her bør du tænke i også at have video med i dit kommunikationsmiks.

Jeg har erfaring med at producere simple (læs billige) mobilvideoer, men også med professionelle videoproduktioner, hvor jeg i en årrække har samarbejdet med en branchens bedste inden for video og grafisk design, Kasper Friis.

Nedenfor kan du se to eksempler i hver sin ende af spektret, men begge inden for genren eventvideoer.

Mobilproduktion

Professionel produktion

Men hvad koster det?

En fast aftale er selvfølgelig billigere end timebaseret kommunikationsrådgivning. Mere præcist, hvad det vil koste, det vil kræve, at vi sammen afdækker dine kommunikationsbehov og en tilpasset model for samarbejde. Og det er selvfølgelig gratis!